Shounen ai

Ongoing
29 chapters
The Wonders of Aromatics
The Wonders of Aromatics
Ongoing
77 chapters
Classmate Relationship?
Classmate Relationship?
Ongoing
5 chapters
Monokuro Limit
Monokuro Limit
Ongoing
60 chapters
Devil Wants To Hug
Devil Wants To Hug
Ongoing
122 chapters
Soul Contract
Soul Contract
Ongoing
13 chapters
Indulged in Your Light
Indulged in Your Light
Ongoing
10 chapters
ShaZi
ShaZi
Ongoing
4 chapters
Florist no Koi wa Saku
Florist no Koi wa Saku
Ongoing
3 chapters
My Boss Keeps Trying To Eat Me!
My Boss Keeps Trying To Eat Me!
Ongoing
7 chapters
Senpai to Kanojo
Senpai to Kanojo
Ongoing
37 chapters
Angel Love (Feisna)
Angel Love (Feisna)
Ongoing
314 chapters
19 Days
19 Days
Ongoing
49 chapters
Hualongji
Hualongji
Ongoing
48 chapters
Special Relationship Law
Special Relationship Law
Ongoing
12 chapters
Rainy Season's Guest
Rainy Season's Guest
Completed
52 chapters
The Eyes of Sora
The Eyes of Sora
Ongoing
7 chapters
My Bodyguard is Four-foot-two
My Bodyguard is Four-foot-two
Ongoing
30 chapters
Hello, I'm Your Stalker
Hello, I'm Your Stalker
Ongoing
25 chapters
Anaerobic Love: Deep Sea Prisoner
Anaerobic Love: Deep Sea Prisoner
Ongoing
54 chapters
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru